انجمن علمی مدیریت دانشگاه شمال

مقالات مدیریتی

بیانیه ماموریت شرکتهای بزرگ خارجی(رسالت سازمانهای بزرگ)

بیانیه ماموریت شرکت سونی Sony

To experience the joy of advancing and applying technology for the benefit of the public

بیانیه ماموریت شرکت یاهو Yahoo

Yahoo's mission is to be the most essential global Internet service for consumers and businesses

بیانیه ماموریت شرکت نایک Nike

To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world 

* If you have a body, you are an athlete

بیانیه ماموریت شرکت تویوتا Toyota

To sustain profitable growth by providing the best customer experience and dealer support

بیانیه ماموریت شرکت گوگل Google

To make the world's information universally accessible and useful

بیانیه ماموریت شرکت مایکروسافت Microsoft

Our Mission
At Microsoft, we work to help people and businesses throughout the world realize their full potential. This is our mission. Everything we do reflects this mission and the values that make it possible

بیانیه ماموریت شرکت ای بی ام IBM

At IBM, we strive to lead in the invention, development and manufacture of the industry's most advanced information technologies, including computer systems, software, storage systems and microelectronics.

We translate these advanced technologies into value for our customers through our professional solutions, services and consulting businesses worldwide

بیانیه ماموریت شرکت آدیداس adidas

adidas mission statement

"adidas-Salomon strives to be the global leader in the sporting goods industry with sports brands built on a passion for sports and a sporting lifestyle.

We are consumer focused. That means we continuously improve the quality, look, feel and image of our products and our organizational structures to match and exceed consumer expectations and to provide them with the highest value.


We are innovation and design leaders who seek to help athletes of all skill levels achieve peak performance with every product we bring to the market.


We are a global organization that is socially and environmentally responsible, creative and financially rewarding for our employees and shareholders.


We are committed to continuously strengthening our brands and products to improve our competitive position and financial performance.


In the medium term, we will extend our leading market position in Europe, expand our share of the US footwear market and be the fastest growing major sporting goods supplier in Asia and Latin America. The resulting top-line growth, together with strict cost control and working capital improvements, will drive over-proportionate earnings growth

آدیداس-سالمون در تلاش است تا رهبر جهانی در صنعت کالاهای ورزشی باشد.این امر  بواسطه برند ورزشی مبتنی بر شور و شوق برای ورزش و سبک زندگی ورزشی است.

ما مشتری گرا هستیم.این بدان معنی است که ما دائما کیفیت،ظاهر،احساس و درک  محصولات و ساختار شرکتمان را بهبود می بخشیم  تا با انتظارات مشریان منطبق و حتی از آن فراتر رویم و بیشترین ارزش را برای آنها بیافرینیم. 

ما رهبر خلاقیت و طراحی هستیم.که درصددیم به ورزشکاران در تمام سطوح مهارتی کمک کنیم تا به حداکثر توانایی خود دست یابند که بوسیله هریک از محصولاتی که به بازار می آوریم صورت میگیرد.

ما سازمانی جهانی هستیم که مسئول اجتماعی و محیطی است.پاداشهای خلاقانه و مالی به کارکنان و ذینفعان می دهیم.

ما متعهدیم که پیوسته برندها و محصولاتمان را قوت بخشیم تا موقعیت رقابتیمان را بهبود بخشیم.

 

+ نوشته شده در  دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:4  توسط فرجی و توفیقی  |